adv.

որ եւ ԱՆՍՐԲԱՊԷՍ. Անմաքրապէս. սեղանակապտութեամբ. անսուրբ օրինակաւ. անզգամութեամբ.

Կատաղեցան անսրբաբար յառաջնորդն կենաց. (Գէ. ես.։)

Étymologie