չ.

ԱՆՈՒԱՆԱԼ. (եթէ չկայցէ սխալ գրչի) Իբրու անիւ շրջանակիլ.

Առնու ի բաց ՟Ժ՟Բ ՟Ժ՟Բ՝ վասն կատարման իննեւտասներեկին, եւ խաղացուցանէ անուանացեալ ծանուցեալ, ի ճարտարութիւն արուեստին պանծալով. (Շիր. զատիկ.։)