adj.

Անուտելի. անծասքելի. անծախելի. անպարտելի.

Երիկեան ամենախոհութեան անկերակրելի պատմութիւն. (Առ որս. ՟Դ։)

Վասն անմեղութեանն՝ ապականութեանն անկերակրելի մնացեալ՝ յարեաւ։ Հոգեկան առաքինութիւնքն արար զնա մարմնական վտանգիցն անկերակրելի. (Լմբ. պտրգ. եւ Սղ.։)

Եւ որպէս անկերակուր. անկարօտ կերակրոյ.

Զանկերակրելի անմարմնոց նմանեալ կեանսն. (Ոսկ. լս.։)

Étymologie