adj. adv.

ἁδικώτερος. injustior. Առաւել անիրաւ. արտաքոյ իրաւանց.

Ողորմելի է (առաւել) եւ թշուառական, առ անիրաւսն՝ անիրաւագոյնն. (Նիւս. թէոդոր.։)

Որ այսր ի խնդիր արկանիցի, անիրաւագոյնս եւ անպարտագոյնս խնդրիցէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3։)

Étymologie