ԱՆԹԱՌԱՄԱԿԱՆ ԱՆԹԱՌԱՄԵԼԻ cf. ԱՆԹԱՌԱՄ.

Անթառամական պսակօքն պսակէին։ Զճշմարիտ ուրախութիւնն զանթառամականն. (Ոսկ. ես.։)

Ծաղիկ անթառամելի կենացն. (Խոր. հռիփս.։)

Բողբոջեալ անթառամելի տերեւօք. (Զքր. կթ. խչ.։)

Պարգեւեա՛ զանթառամելի զպսակդ. (Նար. ՟Ձ՟Գ։)

Անթառամելի առուգութեամբ բուսուցեալ շառաւիղս. (Պիտ.։)

Étymologie