ԱՆԸՆԹԵՌՆՈՒԼ Իբր չհոգալ ընթեռնուլ եւ պատրաստիլ ի տալ զպատասխանի.

Հնազանդութիւն է ... անընթեռնուլ Աստուծոյ պատասխանատուութիւն, աներկիւղ ի մահուանէ. (Կլիմաք.։)

Իբր Անընթեռնելի. անկարդալի.

Գիրն ծալեալ՝ անբաց եւ անընթեռնուլ. (Եփր. զղջ.։)

Étymologie