cf. ԱՆԸՄԲՌՆԱՊԷՍ.

Հուր ընտանեբար յանկարծօրէն երեւեալ, եւ դարձեալ անըմբռնաբար ի բաց փախուցեալ։ Յառաջնոցն մինչեւ յետինս երկրի ըմբռնելոց ամենեցուն անըմբռնաբար, այս ինքն ոչ մարմնապէս ունելով, այլ նախախնամութեամբ գերագոյնապէս. (Դիոն. երկն.։ Մաքս. անդ։)

Étymologie