adj.

Կարի անզոյգ եւ անհաւասար. անհանգիտագոյն.

Նմանն՝ ուրումն նման ասի, եւ անզուգագոյնն՝ ուրումն անզուգագոյն. (Արիստ. առինչ. յորմէ եւ Սարկ. հանգ.։)

Étymologie