ն.

Անդրէն դարձուցանել. երկրորդել զպատասխանի. րէտտի ճեվար էթմէք.

Սեխ քամահէր զընկուզի՝ մեծ ծառ, եւ փոքր պտուղ. որում անդրադարձեաց. զի եթէ ... եւ այլն։ (Մխ. առակ. ԾԷ։)

Étymologie