adv.

Առանց գոռոզութեան, բռնակալութեան, եւ ամբարտաւանութեան. ցածութեամբ. խոնարհ կերպով. դաֆրասըզ.

Եցոյց զանգոռոզաբար կեալն իւր՝ ի վերայ իշոյ նստելովն. (Նար. երգ.։)

Étymologie