s.

Ազատութիւն ի բռնութենէ կամ ի բռնաւորութենէ. τὸ ἁτυράννευτον.

Ո՛չ սահման մահու, ոչ բռնութիւն բանսարկուին ... բայց առաւելութիւն բազում ըստ անմահութեանն, ըստ ազատութեանն, եւ անբռնութեանն. (Աթ. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անբռնութիւն անբռնութիւնք
accusatif անբռնութիւն անբռնութիւնս
génitif անբռնութեան անբռնութեանց
locatif անբռնութեան անբռնութիւնս
datif անբռնութեան անբռնութեանց
ablatif անբռնութենէ անբռնութեանց
instrumental անբռնութեամբ անբռնութեամբք

Étymologie