adj. s.

ὁψαρτυτής cupedarius Կազմիչ համադամաց. համեմիչ կերակրոց.

Հացից եւ խահից եւ զանազան կազմութեանց պայծառութիւնք, յորս հացարարք եւ ամոքարարք աշխատին հոդ տանելով. (Փիլ. տեսական.։)

Étymologie