adj.

πάνσχημος. omnis figurae Ունօղ զամենայն ձեւ կամ զկերպարան նմանութեան.

Ամենայն համանգամայն ի նա ստորոգի, եւ ոչինչ է յամենայնէ. ամենաձեւ, ամենատեսակ, անկերպ, անգեղեցիկ. (Դիոն. ածայ. ՟Ե։)

Étymologie