adj.

παμφάγος. omnia devorans Որ զամենայն ինչ ուտէ՝ լափէ. ամենակալ. ամենածախ. ամմէն բանը կերօղ լափօղ՝ կուլ տուօղ.

Խզեալ զամենակեր որովայնն դժոխոց. (Ոսկ. նոր կիր.։)

Յամենակեր որովայնէ նորա իմով չարչարանօք հանեալ կորզեցից. (ՃՃ.։)

Ամենակեր հուր. (Ճ. ՟Ա.։)

Étymologie