ն.

Ստիպել. բռնադատել. զօր էթմէք.

Նեղեն նախատանօք, եւ դարձ առնել անդրէն աղշկորեն. (Եւագր. ՟Ժ։)

Աղշկորել, կամ աղզկորել, ստիպել։

(Կայ բայ յն. ալւա՛զօ, ոյժ իմն տալով կռուիլ, եւ էլփէ՛օ քարշել։)

Étymologie