s.

ԱՂԲՂԲՈՒԿ կամ ԱՂԲԱՂԲՈՒԿ. Բառ անյայտ առ Գաղիանոսի. իբր աղտ պղնձոյ եւ այլոց իրաց. դիրտ. տօրթու, քիւսփէ. որպէս եւ ԱՂԲԸՂԲԸԿԻ ՀՈՒՆԴ. իբր անուն խոտոյ։

Étymologie