ԱՂԲԱԲՈՅՆ ՈՐՈՎԱՅՆ. Աղիք եւ քաղիրթ ընդունարան աւելորդաց. պազըրսագ. իշկէմպէ.

Որդունքն ղուղիցին, եւ զաղբաբոյն որովայնն փտեալ ապականիցէ. (Մանդ. ՟Ժ՟Զ։)

Étymologie