ձ.

Աղաւնակերպ լինել. նմանել աղաւնոյ. աղաւնիի նման ըլլալ.

Աղաւնակերպիլ եւ սպիտականալ։ Սպիտակաձեւ աղաւնակերպեալ հաւատովք. (Նար. յովէդ.։)

Բովանդակ անձամբ փայլէ աղաւնակերպեալ. (Վրդն. երգ.։)