ԱԿՆԲԱՑԵԼ կամ ԱԿՆԲՑԵԼ. բայ ռամկական։

Ծակ եւ առուակ բանալ, կամ խորշ խորշ առնել յանդս եւ յայգիս ի պէտս ոռոգման. եւ պեղելով զերկիր՝ նորոգել։ (Վստկ. ստէպ։)

Étymologie